Επισκεφθείτε τους πελάτες

- Apr 11, 2019-

Για να προσαρμοστεί στην αγορά, η εταιρεία μας θα επισκεφθεί παλιούς πελάτες μία προς μία από πέρυσι για να εμβαθύνει την κατανόηση μεταξύ μας. Από τις 8 Απριλίου, υπό την ηγεσία του γενικού διευθυντή, θα επισκεφθώ τους επισκέπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

https://www.gift-package.com/