Τα Όργανα Πυρόμετρου και Οπτομετρίας περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Υποχρεωτικών Μέσων Διαχείρισης

- Nov 06, 2019-

Προκειμένου να εμβαθυνθεί η μεταρρύθμιση του «διαγωνισμού διανομής» και να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον, η Γενική Διεύθυνση Εποπτείας της Αγοράς προσάρμοσε τον κατάλογο των οργάνων μέτρησης (έγκριση τύπου), τον κατάλογο των εισαγόμενων οργάνων μέτρησης και τον κατάλογο υποχρεωτικών μετρήσεων όργανα. Ο κατάλογος των οργάνων μέτρησης για την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαχείρισης (εφεξής "κατάλογος") έχει διατυπωθεί και έχει πλέον δημοσιοποιηθεί.

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, τα όργανα μετρήσεων που απαριθμούνται στον Κατάλογο και οι ρυθμιστικές μέθοδοι είναι P (έγκριση τύπου) και P + V (έγκριση τύπου + υποχρεωτική επαλήθευση) εγκρίνονται με έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου εισαγόμενων όργανα μέτρησης. Τα όργανα μετρήσεων δεν υπόκεινται πλέον σε έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου εισαγόμενων οργάνων μετρήσεων.

Αφού τα παραπάνω προϊόντα δεν έχουν λάβει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μετά την 1η Νοεμβρίου του 2020, θα υποχρεωθούν να σταματήσουν την παραγωγή, τις πωλήσεις και τις εισαγωγές και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, τα όργανα μέτρησης που απαριθμούνται στον Κατάλογο και οι ρυθμιστικές μέθοδοι είναι V (υποχρεωτική επαλήθευση) και P + V (έγκριση τύπου + υποχρεωτική επαλήθευση) υπόκεινται σε υποχρεωτική επαλήθευση κατά τη χρήση και σε άλλες τα όργανα μέτρησης δεν πρέπει Μετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής επαλήθευσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μη υποχρεωτική μέθοδο επαλήθευσης ή βαθμονόμησης για να εξασφαλίσει την ακριβή τιμή.

Εάν τα παραπάνω προϊόντα δεν υποβληθούν σε υποχρεωτική επαλήθευση σύμφωνα με τους κανονισμούς μετά την 1η Νοεμβρίου 2020, θα υποχρεωθούν να σταματήσουν τη χρήση τους και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, τα τμήματα εποπτείας της αγοράς σε όλα τα επίπεδα έχουν αποδεχθεί τις διαδικασίες για όργανα μέτρησης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγκρίσεως τύπου «Κατάλογος» αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης τύπου. Εάν τα όργανα μέτρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής επαλήθευσης του καταλόγου έχουν γίνει αποδεκτά αλλά δεν έχουν επαληθευτεί, οι εργασίες επαλήθευσης θα συνεχιστούν.

4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ο κατάλογος των οργάνων μετρήσεων που διαχειρίζεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (τμήμα έγκρισης τύπου) (Ανακοίνωση AQSIQ αριθ. 145 του 2005) και ο κατάλογος των τύπων των εισαγόμενων οργάνων μέτρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Ανακοίνωση AQSIQ Νο. 5 του 2006), "Λεπτομερής Κατάλογος Εργαλείων Μέτρησης Εργασίας για Υποχρεωτική Πιστοποίηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας" (Εθνικό Γραφείο Μετρολογίας [1987] Volume Bureau No. 188), "Σχετικά με την Προσαρμογή της Υποχρεωτικής Πιστοποίησης (1999) αριθ. 15) και "Κανονισμοί για την προσαρμογή των οργάνων μέτρησης της εργασίας για την υποχρεωτική πιστοποίηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας" (στο εξής: ανακοίνωση του Γραφείου Ποιότητας και Τεχνικής Εποπτείας Zhengfa [ Εθνική Επιθεώρηση Ποιότητας [2001] Αρ. 162)), "Ανακοίνωση για την ακύρωση του οδόμετρου οχήματος από τον κατάλογο των οργάνων μέτρησης εργασίας για τις υποχρεωτικές πιστοποιήσεις (Εθνικός νόμος για την επιθεώρηση της ποιότητας [2002] αριθ. 386), "Σχετικά με την έκδοση ελέγχου των οργάνων μέτρησης εργασίας για υποχρεωτική επαλήθευση" Η ανακοίνωση για τις προβλέψεις (δοκιμή) 1991] αρ. 374) καταργείται.

https://www.gift-package.com