Το εργοστάσιο να μάθει

- Jul 17, 2019-

Επειδή το νέο εργοστάσιο έχει ολοκληρωθεί, κάθε σύνδεσμος έχει τώρα νέους κανόνες και κανονισμούς, έτσι ώστε το γραφείο προσωπικό πρέπει να καταγράφει τις γραμμές των χεριών και τις γνώσεις ελέγχου φωτιά στο εργοστάσιο.

http://www.gift-package.com/