Ο αντίκτυπος της διακοπής ρεύματος εργοστασίων στην αποστολή των περιπτώσεων γυαλιού

- Aug 24, 2019-

Διακοπή ρεύματος εργοστασίων σήμερα, η παραγωγή κιβωτίων γυαλιών καθυστερεί μόνο μια ημέρα, αλλά η αποστολή, το κιβώτιο γυαλιών δεν θα κρατήσει, οι εργαζόμενοι ή που παραδίδονται εντελώς τα αγαθά την ίδια day.https://www.gift-package.com/