Ένα κιβώτιο με γυαλιά που στάλθηκε στη Νότια Κορέα

- Jul 12, 2019-

28 Ιουνίου, μια ολόκληρη κιβωτός κιβωτίων με γυαλιά που στάλθηκε στη Νότια Κορέα, δεν έδωσε εγκαίρως λόγω του τρόπου συσκευασίας των επισκεπτών, αλλά την ημερομηνία αποστολής και δεν μπορεί να αλλάξει, το εργοστάσιο όλοι οι εργαζόμενοι όλοι συνεργάζονται για να καλύψουν τον χρόνο φόρτωσης των εμπορευμάτων.http: //www.gift-package.com/