Αποστολή της Ιαπωνίας

- Sep 16, 2019-

Στις 18 Σεπτεμβρίου, υπάρχουν 10 περιπτώσεις ύφασμα φακών πρέπει να αποστολής στην Ιαπωνία, οι Ιάπωνες, η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου για να ρυθμίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, έτσι μέρος της αποστολής πριν από την 1η Οκτωβρίου με την υπηρεσία Courier στους επισκέπτες. https://www.gift-package.com/