Αποστολή γραφείων γυαλιών στη Σιγκαπούρη

- May 04, 2019-

Στις 15 Απριλίου, το εργοστάσιο έχει μια παρτίδα γυάλινων κιβωτίων κιβωτίων, που ετοιμάστηκαν στην αποθήκη, που στάλθηκαν στη Σιγκαπούρη.

https://www.gift-package.com/