Έχουν παραδοθεί 10 κουτιά με ποτήρια εμπορευμάτων

- Nov 11, 2019-

Στις 11 Νοεμβρίου, η Γερμανία παρέδωσε 10 περιπτώσεις εμπορευμάτων και τις έστειλε αεροπορικώς στη Γερμανία. Η γερμανική εταιρεία είναι πολύ αυστηρή, έτσι οι επιθεωρητές εργοστασίων έχουν ελέγξει ήδη τα σχετικά προϊόντα πριν από την παράδοση. Ευχαριστήστε τους πελάτες για την εμπιστοσύνη τους, η ικανοποίηση των πελατών είναι αιώνια επιδίωξη μας!https://www.gift-package.com