Ηθικό

- Apr 10, 2019-

Προκειμένου να αναπτύξουμε καλύτερα την αιτία του κουτιού γυαλιών και να ενισχύσουμε το ηθικό, δεν έχουμε μόνο μια πρωινή συνάντηση κάθε μέρα, αλλά και μικρά παιχνίδια, έτσι ώστε η διάθεση κάθε μέρας να αρχίζει με ένα χαμόγελο.


http://www.gift-package.com/