Ετικέτες μέταλλο μπορεί να προστεθεί στην περίπτωση γυαλιά

- Oct 16, 2018-

Κάποιοι πελάτες θέλουν να κάνουν την υπόθεση πιο υψηλό-τέλος τους, και θέλουν να επεκτείνουν τους εμπορικό σήμα. Τώρα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τις μεταλλικές Ετικέτες επάνω στην περίπτωση γυαλιά. Και θα μπορούσε να αλλάξει τις λέξεις στις μεταλλικές ετικέτες στο όνομα της εταιρείας σας.

Τώρα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το παρακάτω σχέδιο sketches.http://www.gift-package.com/