Παράδοση γυαλιών κιβωτίων στη Γαλλία

- Aug 31, 2019-

Στις 26 Αυγούστου, 15 περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γυαλιών τύπου 2074 στη Γαλλία.