Η εταιρεία παράγει μαζικές θήκες γυαλιών σκληρού πλαισίου

- Mar 27, 2019-

Ο εξοπλισμός μεταφέρει σταδιακά νέους χώρους, πιο άνετο περιβάλλον, οι εργαζόμενοι παράγουν περισσότερο σκληρό γυαλί κουτί.