Δρ Γυαλιά Διοίκηση Επανεξέταση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019

- May 01, 2019-

Η εξέταση του διοικητικού συμβουλίου του Dr. Glasses κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 είναι η εξής:


I. Επιχειρηματική ανασκόπηση και προοπτικές


1. Ειδικοί παράγοντες που οδήγησαν στη μεταβολή των εσόδων της επιχείρησης κατά την περίοδο αναφοράς


Κατά την περίοδο αναφοράς, η δομή και η τάση της βιομηχανίας δεν άλλαξαν πολύ. Η εταιρεία συνέχισε να προωθεί την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του 2019 και επιτάχυνε ενεργά την ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητας της λιανικής αλυσίδας γυαλιών. Συνεχίστε να παίζετε πλήρως στα πλεονεκτήματα της κλίμακας του δικτύου μάρκετινγκ, του επιπέδου επαγγελματικής εξυπηρέτησης, της επίδρασης της επωνυμίας και των καναλιών, να βελτιώσετε τον μηχανισμό παροχής κινήτρων για το άνοιγμα των καταστημάτων, να διασφαλίσετε την ποιότητα του ανοίγματος των καταστημάτων, να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία συνεργιών online και offline, , καθώς και τον εύλογο έλεγχο των λειτουργικών εξόδων. Οι λειτουργικές επιδόσεις έχουν αυξηθεί σταθερά.


Κατά την περίοδο αναφοράς, η εταιρεία πέτυχε λειτουργικά έσοδα ύψους 151.236.600 RMB, αύξηση κατά 17,50% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εισηγμένης εταιρείας ήταν 12.052.100 RMB, αύξηση 2,10% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία αποδόθηκε στην εισαγωγή μετά την αφαίρεση των μη επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών. Το καθαρό κέρδος των μετόχων της εταιρείας ήταν 10.305.900 RMB, σημειώνοντας αύξηση 7,56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


2. Εφαρμογή του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου κατά την περίοδο αναφοράς
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η εταιρεία πραγματοποίησε ενεργά και αποτελεσματικά διάφορα καθήκοντα γύρω από το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο και συνέχισε να προωθεί την πρόοδο του σχεδίου πλατφόρμας υπηρεσιών μάρκετινγκ και του έργου κατασκευής πληροφοριών. μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του συστήματος αναβάθμισης του εμπορικού σήματος, μεταφέρθηκε στο στάδιο προώθησης και εφαρμογής για τον έλεγχο των δαπανών διακόσμησης και λειτουργίας, Βελτιστοποιήστε τη συνεργία διαχείρισης διαδικτυακών καταστημάτων και μεταφέρετε απευθείας το κατάστημα ναυαρχίδων απευθείας στην ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία Jiangxi Dr. Xinyuncheng Trading Co., Ltd. για να βελτιώσετε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. το νέο κέντρο λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού πρόκειται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε χρήση και σταθερά προχωρά ανάλογα. Εργασίες βελτιστοποίησης διαδικασιών.


Το ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας έχει εφαρμοστεί σωστά. Στη μεταγενέστερη περίοδο, η εταιρεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην κύρια δραστηριότητα, να συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη διαφόρων εργασιών και να προάγει τη συνεχή και υγιή ανάπτυξη της εταιρείας.

https://www.gift-package.com/