150 περιπτώσεις γυαλιών που απεστάλησαν στις Κάτω Χώρες

- Dec 04, 2019-

Στις 4 Δεκεμβρίου, τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Κάτω Χώρες για την αναπλήρωση του δέρματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, έτσι καθυστερημένη παράδοση, συνολικά 150 περιπτώσεις των γυαλιών κουτί, θέλουμε να δώσουμε στους πελάτες την καλύτερη ποιότητα.https://www.gift-package.com/