Ο πελάτης χρειάζεται επειγόντως την περίπτωση γυαλιών και έχει επισπεύσει την παράδοση

- Apr 12, 2019-

Το κουτί γυαλιά αρχικά προγραμματιστεί να αποσταλεί τον Απρίλιο, επειδή ο πελάτης είναι σε επείγουσα ανάγκη, το εργοστάσιό μας επιτάχυνε για τον πελάτη και το ολοκλήρωσε στις 27 Μαρτίου, και το έστειλε στη Γαλλία με την express. Ο πελάτης είναι πολύ χαρούμενος και μας ευχαριστεί στο email όλη την ώρα.

 

https://www.gift-package.com/