Εταιρείες που παραβιάζουν τους κανονισμούς στην αγορά για τα γυαλιά θα δημοσιευθούν

- Dec 27, 2018-

Πρόσφατα, η κρατική διοίκηση εποπτείας και διοίκησης της αγοράς στον επίσημο δικτυακό τόπο εξέδωσε την "εφαρμογή σχεδίου δράσης" (εφεξής καλούμενο "σχέδιο"). Το σχέδιο προτείνει την τυποποίηση της αγοράς γυαλιών και την παρεμπόδιση της εισόδου στην αγορά. Ταυτόχρονα, η παράνομη οπτομετρία και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις και άλλες συναφείς βιομηχανίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σύστημα πληροφόρησης για τις κρατικές επιχειρήσεις. gift-package.com